Internet marketing, internet i društveni mediji

Internet marketing je učinkovit splet alata koji se mogu koristiti za promociju robne marke, usluge ili proizvoda. On pruža priliku da se dosegnu trenutni i potencijalni kupci, provede istraživanje tržišta i istraže nova tržišta. Stalno rastući broj korisnika Interneta potiče povećanje interesa za Internet kao medij za oglašavanje. To donosi financijsku korist najposjećenijim web sjedištima na način da prodaju svoj web prostor oglašivačima. (Siegel, 2001, str. 173).

Internet

Internet je novi medij koji je povećao utjecaj na poslovne aktivnosti, a također doprinosi i promjenama u marketingu. Zbog svojih jedinstvenih osobina utječe i na oblik strategije, kao i na taktičke i operativne aktivnosti usmjerene na potrebe zadovoljavanja kupaca. Utječe na svaki instrument marketinškog miksa.

Konkretno, utječe na promotivne aktivnosti koje vode do razvoja koncepata kao što su izravni marketing, prilagođavanja masama, interaktivnu komunikaciju s potrošačima i slično. Internet je pridonio nastanku i razvoju novih alata – web sjedišta, banera, tražilica, direktorija, foruma i news grupa, slanja mail pošte.

Internet marketing

Internet marketing igra sve važniju ulogu u podržavanju tradicionalnih promotivnih aktivnosti. U budućnosti se očekuje da će se sve više i više kampanja temeljiti na webu kao glavnom mediju. Nijedna robna marke neće postići svoj puni potencijal bez web promocije.

 Oglašavanje na internetu

Oglašavanje na internetu je dodatak tradicionalnom oglašavanju poput novina, radija, televizije ili izravnog oglašavanja. Njegova osobnost je sposobnost efektivnog dostizanja ciljane publike. Zahvaljujući nastanku ovakve tehnologije pojavio se novi jezik medijskog opisivanja, nove metode naplate i agencije specijalizirane za prodaju i kupnju oglasnog prostora na internetu.

Internet marketing i oglašavanje – prednosti

To su prije svega:

 • globalni doseg – komunikacija preko interneta nema zemljopisne ili vremenske barijere,
 • interaktivnost – ova značajka omogućuje održavanje bilateralnih kontakata s korisnicima Interneta,
 • niske cijene – internet se smatra najjeftinijim medijem za oglašavanje. Na taj način omogućuje malim tvrtkama organiziranje reklamnih kampanja koje se ne bi mogle provoditi u tisku, radiju i televiziji zbog visokih troškova,
 • fleksibilnost – moguće je pratiti sve faze kampanje. Oglašivač može kontinuirano analizirati učinke različitih oblika oglašavanja
 • profiliranje kupaca – mogućnost zadobivanja interesa ciljane skupine je jedna od najvećih prednosti interneta.  Neograničeni pristup različitim segmentima potrošača omogućuje tvrtkama uspostavljanje kontakta sa željenom publikom.

Internet marketing i njegovi nedostaci

Po redoslijedu:

 • ograničenost pristupa mreži koja rezultira činjenicom da koristeći samo internet oglašavanje oglašivači ne mogu doprijeti do cijeloga društva,
 • nedostatak reprezentativnosti Internet korisnika,
 • psihološka otpornost prema novom mediju – razlozi takvim stavovima mogu varirati od samog nerazumijevanja načina korištenja medija pa sve do karakteristika svake pojedine osobe.

Internet nudi mnogo različitih vrsta oglašavanja. Sve ovisi o tome što treba biti oglašavano i koja forma oglašavanja je najpodobnija.

Ključni oblici internet marketinga

Ključni oblici internet marketinga uključuju osobito:

 • pozicioniranje web sjedišta u pretraživačima,
 • sponzorirane veze,
 • marketing društvenih medija (Social Media Marketing – SMM),
 • marketing e-pošte,
 • bannere

Metode i oblici internet marketinga

Pozicioniranje u tražilicama (SEO)

Među širokim izborom metoda i oblika marketinga, najpopularniji  je već dugi niz godina pozicioniranje u tražilicama (SEO), koje trenutno koristi više od 80% poduzeća. Ovaj alat vlasnicima web-lokacija omogućuje povećanje prometa na njihovim web-lokacijama koji dolazi izravno s tražilica. Što se više web stranica pojavi na rezultatima pretrage, nakon upisa određene ključne riječi ili fraze, to je veća mogućnost da če vas korisnici Interneta posjetiti a to znaći dobivanje novih klijenata.

Većina pripadnika informacijskog društva koristi Internet kao primarni alat za pretraživanje lokalnih tvrtki. Od toga oko 60% tih korisnika kasnije kupuje u trgovinama koje su na taj način pronašli. Zbog ovoga velika većina analiziranih tvrtki koristi ovu metodu promocije na nižoj ili višoj razini.

Sponzorirane veze (PPC – Pay Per Click)

Drugo po popularnosti je oglašavanje u tražilicama kao sponzorirane veze u obliku PPC-a (Pay Per Click) (S. Collin, 2002).

Pretpostavlja se da PPC alati omogućuju precizno određivanje primatelja oglasnih poruka, prvenstveno podudaranjem oglasa s odabirom fraza i ključnih riječi koje je korisnik pretraživao.

Pomoću kontrolnih alata oglašavač može:

 • odrediti koju će poruku čitati web posjetitelj,
 • provjeriti izvedbu (CTR – Click-Through-Rates),
 • izračunati dnevne troškove i
 • precizno odrediti proračun za cijelu marketinšku kampanju.

Te su prednosti značajno pridonijele jakom rastu popularnosti ovog oblika online oglašavanja. Drugi je čimbenik prilika da će se web stranica online trgovine prikazati na prvoj stranici rezultata pretraživanja.

Pozicioniranje web stranice

Pozicioniranje web stranice na prvu stranicu rezultata pretraživanja u tražilicama (npr. Google) trenutačno je vrlo težak zadatak, s obzirom na žestoku konkurenciju među tvrtkama koje posluju na internetu.

Međutim, kupnja ključnih riječi prikladnih za određenu industriju rezultira adresom trgovine koja se prikazuje među sponzoriranim vezama na prvoj stranici. Uz sve veći interes za PPC i troškovi promocije ići će gore jer se poziciju reklamirane web adrese određuje putem mehanizma za podnošenje ponuda između tvrtki koje plaćaju za iste ključne riječi.

Pozicioniranje web stranica i sponzorirane veze koriste podjednako i prodavaonice koje su već duže od 10 godina na tržištu i one koje su se tek nedavno pojavile.

Marketing društvenih medija (Social Media Marketing)

Diversifikaciju raznih oblika oglašavanja na Internetu nadopunjuje marketing društvenih medija. Njegova je popularnost u posljednjih nekoliko godina opsežno rasla. Društveni mediji, do sada korišteni kao društveni kanali komunikacije među korisnicima Interneta, počinju igrati značajnu ulogu u području e-trgovine.

Zabilježen je značajan porast marketinga e-pošte, koji je korišten od strane 47% online trgovina (E-commerce Report, 2011, str.26). Povećanje popularnosti društvenih mreža nije rezultiralo smanjenjem interesa za marketing e-pošte. Korisnici društvenih medija češće provjeravaju svoje kutije e-pošte od drugih korisnika Interneta. Svaka treća ispitana tvrtka koristi reklamiranje preko Interneta, kao i vizualno oglašavanje.

Banneri

Banneri su najstariji i još uvijek popularni oblik online oglašavanja. Učinkovitost bannera određivana je vrijednošću klikovnog postotka (CTR), ali trenutno se taj omjer počeo drastično smanjivati ​​zbog prevelike zastupljenosti bannera i njihove visoke invazivnosti.

Vizualno oglašavanje, zbog  svog velikog kreativnog potencijala, koristi se kao promocija za brendove ili kao način informiranja o postojanju tvrtke ili izgradnju samog brenda.